Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000luteránske500 SGWaAP
0.310protestantské2527 SGWaAP
0.414katolícke21666 SGWaAP
0.445evanjelické4953 SGWaAP
0.473evanjelikálne409 SGWaAP
0.476luteranizmus427 SGWaAP
0.482pravoslávne2592 SGWaAP
0.483katolíctvo451 SGWaAP
0.488kalvinizmus737 SGWaAP
0.489ortodoxné1539 SGWaAP
0.503rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.511kresťanské38118 SGWaAP
0.514reformačné861 SGWaAP
0.515anabaptista519 SGWaAP
0.515cirkevné24655 SGWaAP
0.520luterán5064 SGWaAP
0.524kalvín3292 SGWaAP
0.528protestantská8913 SGWaAP
0.532protestantizmus4455 SGWaAP
0.544luteránska2949 SGWaAP
0.548sekulárne1752 SGWaAP
0.550protestantský6987 SGWaAP
0.556pietizmus443 SGWaAP