Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000luteránska2949 SGWaAP
0.300protestantská8913 SGWaAP
0.384anglikánska1078 SGWaAP
0.401evanjelická21060 SGWaAP
0.420baptistická1122 SGWaAP
0.430pravoslávna10215 SGWaAP
0.436episkopálna524 SGWaAP
0.441katolícka99952 SGWaAP
0.443evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.445luteránsky2586 SGWaAP
0.471kalvínska1131 SGWaAP
0.477rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.493ortodoxná6427 SGWaAP
0.494anglikánska_cirkev2787 SGWaAP
0.500katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.508luterán5064 SGWaAP
0.509pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.519Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.520kresťanská148366 SGWaAP
0.523evanjelikálna1039 SGWaAP
0.527presbyteriánska428 SGWaAP