Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lupič16507 SGWaAP
0.324lúpežník5608 SGWaAP
0.445zlodej127788 SGWaAP
0.448vlamač3218 SGWaAP
0.452vylúpiť3434 SGWaAP
0.506lúpiť3663 SGWaAP
0.513lúpež30382 SGWaAP
0.515násilník15755 SGWaAP
0.526bandita12520 SGWaAP
0.547vykrádač2692 SGWaAP
0.548vykradnúť15210 SGWaAP
0.550zločinec53657 SGWaAP
0.553vydierač4121 SGWaAP
0.557gangster11524 SGWaAP
0.561dolapiť5325 SGWaAP
0.561drogový_díler3462 SGWaAP
0.562kriminálnik12682 SGWaAP
0.564lúpežné_prepadnutie5888 SGWaAP
0.565lúpežný_prepad715 SGWaAP
0.569strážnik22067 SGWaAP
0.570vrah97925 SGWaAP
0.577komplic9463 SGWaAP