Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000luhár2631 SGWaAP
0.274klamár19230 SGWaAP
0.407ohovárač1163 SGWaAP
0.431pokrytec8736 SGWaAP
0.434podliak4530 SGWaAP
0.472smilník1314 SGWaAP
0.474naničhodník2593 SGWaAP
0.481ničomník3233 SGWaAP
0.499špinavec1810 SGWaAP
0.504táraj2532 SGWaAP
0.507nemravník628 SGWaAP
0.518chvastúň811 SGWaAP
0.521hlupák45452 SGWaAP
0.525svätuškár1035 SGWaAP
0.531bezcharakterný2974 SGWaAP
0.535demagóg3233 SGWaAP
0.535chrapúň3714 SGWaAP
0.538vierolomný713 SGWaAP
0.542bezbožník2862 SGWaAP
0.542zradca21291 SGWaAP
0.546chválenkár606 SGWaAP
0.548cudzoložník1109 SGWaAP