Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lucifer7829 SGWaAP
0.120Lucifer3851 SGWaAP
0.259Satan19195 SGWaAP
0.276satan28705 SGWaAP
0.375padlý_anjel3214 SGWaAP
0.432diabol80890 SGWaAP
0.436boh268574 SGWaAP
0.460antikrist3932 SGWaAP
0.474Antikrist3883 SGWaAP
0.485belzebub784 SGWaAP
0.488démon52430 SGWaAP
0.498stvoriteľ26133 SGWaAP
0.509Boh1407708 SGWaAP
0.510pokušiteľ2188 SGWaAP
0.513kristus2498 SGWaAP
0.530Diabol9918 SGWaAP
0.540Všemohúci8611 SGWaAP
0.541Alah8244 SGWaAP
0.549satanáš563 SGWaAP