Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.213popolnicové_pole740 SGWaAP
0.227halštatská1153 SGWaAP
0.288eneolit1698 SGWaAP
0.304bukovohorská630 SGWaAP
0.316žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.343neolit3979 SGWaAP
0.353žiarový_hrob787 SGWaAP
0.355kyjatická736 SGWaAP
0.405mohylová437 SGWaAP
0.426včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.433praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.434paleolit2899 SGWaAP
0.435neolitické680 SGWaAP
0.456slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.481hradisko17987 SGWaAP