Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lučenecký3535 SGWaAP
0.257lučenský1192 SGWaAP
0.298rimavskosobotský4490 SGWaAP
0.325žiarsky7735 SGWaAP
0.362prievidzský15522 SGWaAP
0.376levický10858 SGWaAP
0.394humenský13700 SGWaAP
0.418brezniansky3693 SGWaAP
0.427michalovský14707 SGWaAP
0.430novozámocký8477 SGWaAP
0.431revúcky2870 SGWaAP
0.432trebišovský5187 SGWaAP
0.434rožňavský9418 SGWaAP
0.440šaliansky6405 SGWaAP
0.449Rimavský_Sobota3115 SGWaAP
0.452vranovský6756 SGWaAP
0.465krupinský1660 SGWaAP
0.467dunajskostredský2792 SGWaAP
0.468dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.468poltársky677 SGWaAP
0.470svidnícky3322 SGWaAP
0.474stropkovský3811 SGWaAP
0.475topoľčiansky12082 SGWaAP
0.480bánovský2782 SGWaAP
0.483považskobystrický3488 SGWaAP