Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lovec_mamut738 SGWaAP
0.422praveký7639 SGWaAP
0.424paleolit2899 SGWaAP
0.448paleolitický635 SGWaAP
0.458pračlovek3122 SGWaAP
0.476predhistorická864 SGWaAP
0.482pravek13667 SGWaAP
0.485neolitický811 SGWaAP
0.494neandertálsky1061 SGWaAP
0.496neolit3979 SGWaAP
0.516neandertálec5358 SGWaAP
0.524Kelt12343 SGWaAP
0.535praveké2775 SGWaAP
0.535predhistorický712 SGWaAP
0.549praveká4434 SGWaAP
0.555neolitická1373 SGWaAP
0.562mamut9882 SGWaAP
0.563predhistorické557 SGWaAP
0.580paleolitická574 SGWaAP
0.582neolitické680 SGWaAP
0.590prehistorický2698 SGWaAP
0.592prapredok2077 SGWaAP
0.594keltské3377 SGWaAP
0.602eneolit1698 SGWaAP
0.612pästný_klin421 SGWaAP