Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lotrinský1372 SGWaAP
0.180Lotrinský1052 SGWaAP
0.338Habsburský1841 SGWaAP
0.358habsburský3387 SGWaAP
0.360arcivojvoda2732 SGWaAP
0.421arciknieža1160 SGWaAP
0.429Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.444cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.449Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.450uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.451gróf58759 SGWaAP
0.453Žigmund10064 SGWaAP
0.458Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.463cisár81604 SGWaAP
0.467uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.477Leopold14916 SGWaAP
0.477uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.480palatín7542 SGWaAP
0.488cisárovná8046 SGWaAP
0.495Habsburgovci8710 SGWaAP
0.498habsburská2478 SGWaAP
0.513Ferdinand34014 SGWaAP
0.514Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.520habsburské824 SGWaAP
0.526cisársky16429 SGWaAP
0.527aragónsky499 SGWaAP
0.534Maximilián9460 SGWaAP
0.540arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.540kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.542ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.543barón20078 SGWaAP