Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lotor10149 SGWaAP
0.392podliak4530 SGWaAP
0.404ničomník3233 SGWaAP
0.428naničhodník2593 SGWaAP
0.433lump4076 SGWaAP
0.455špinavec1810 SGWaAP
0.478zlosyn2750 SGWaAP
0.478judáš2224 SGWaAP
0.486gauner6547 SGWaAP
0.501sviniar5895 SGWaAP
0.502Judáš8544 SGWaAP
0.503oplan1373 SGWaAP
0.512darebák12308 SGWaAP
0.515hriešnik37254 SGWaAP
0.520vagabund4296 SGWaAP
0.525úbožiak8766 SGWaAP
0.525vydriduch825 SGWaAP
0.527pokrytec8736 SGWaAP
0.529bastard10075 SGWaAP
0.530zradca21291 SGWaAP
0.532prašivec640 SGWaAP
0.541odroň965 SGWaAP
0.541grázel3835 SGWaAP
0.543neznaboh1244 SGWaAP