Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000londýnska27630 SGWaAP
0.267newyorská13187 SGWaAP
0.364Londýnsky3845 SGWaAP
0.401tokijská1815 SGWaAP
0.432Londýn233005 SGWaAP
0.433berlínska6924 SGWaAP
0.439londýnske10878 SGWaAP
0.443štokholmská1444 SGWaAP
0.449londýnsky25721 SGWaAP
0.463chicagska1127 SGWaAP
0.479manchesterská616 SGWaAP
0.489milánska2872 SGWaAP
0.492zürišská613 SGWaAP
0.502bostonská2050 SGWaAP
0.510dublinská823 SGWaAP
0.511sanfranciská484 SGWaAP
0.516istanbulská1125 SGWaAP
0.518britská140611 SGWaAP
0.521newyorské4401 SGWaAP
0.525singapurská1469 SGWaAP
0.526hongkonská1614 SGWaAP
0.529pražská43866 SGWaAP
0.529budapeštianska6218 SGWaAP