Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lomoz3148 SGWaAP
0.218hrmot5736 SGWaAP
0.267rachot12878 SGWaAP
0.268hurhaj4354 SGWaAP
0.304buchot6565 SGWaAP
0.319rámus2504 SGWaAP
0.329huriavk1382 SGWaAP
0.338hukot11318 SGWaAP
0.341vresk2389 SGWaAP
0.344treskot1330 SGWaAP
0.390praskot3578 SGWaAP
0.415hrkot1140 SGWaAP
0.422škripot2685 SGWaAP
0.427krik52864 SGWaAP
0.440dupot5586 SGWaAP
0.450dupot_kopyto909 SGWaAP
0.451ohlušujúci3324 SGWaAP
0.468šramot2198 SGWaAP
0.468brechot3416 SGWaAP
0.469vrzgot1180 SGWaAP
0.475kvílenie4001 SGWaAP
0.475klepot1702 SGWaAP
0.476ryk839 SGWaAP