Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lokalita441451 SGWaAP
0.566intravilán11872 SGWaAP
0.594turisticky_atraktívna1257 SGWaAP
0.600obytná_zóna9559 SGWaAP
0.613Lokalita8348 SGWaAP
0.623katastrálne_územie27831 SGWaAP
0.623zástavba34227 SGWaAP
0.625vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.626vilová920 SGWaAP
0.629extravilán4231 SGWaAP
0.629zastavaná11085 SGWaAP
0.631archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.631zastavané_územie9219 SGWaAP
0.645novostavba81156 SGWaAP
0.666dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.667občianska_vybavenosť35832 SGWaAP
0.669obytná_štvrť3689 SGWaAP
0.673chatová6407 SGWaAP
0.673záplavové_územie955 SGWaAP
0.673radová_zástavba5717 SGWaAP
0.675podhorská7332 SGWaAP
0.676zóna252784 SGWaAP