Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lokaj7074 SGWaAP
0.474prisluhovač5929 SGWaAP
0.493zapredanec2345 SGWaAP
0.506pätolizač692 SGWaAP
0.519poskok8207 SGWaAP
0.525pajác2652 SGWaAP
0.539chlebodarca3407 SGWaAP
0.548sluha67224 SGWaAP
0.555vazal5116 SGWaAP
0.565gauner6547 SGWaAP
0.571oligarcha22234 SGWaAP
0.575poklonkovať683 SGWaAP
0.578servilne739 SGWaAP
0.579tlčhuba1135 SGWaAP
0.583kamarila489 SGWaAP
0.583paholok4903 SGWaAP
0.586potentát1335 SGWaAP
0.586servilný1706 SGWaAP
0.587vlastizradca2904 SGWaAP
0.591pritakávač668 SGWaAP