Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lobistický1346 SGWaAP
0.403lobistická4690 SGWaAP
0.420lobizmus1381 SGWaAP
0.450lobista8345 SGWaAP
0.562lobistické409 SGWaAP
0.626stranícky37710 SGWaAP
0.630korupčný4225 SGWaAP
0.635nekalý2974 SGWaAP
0.644zákulisný2285 SGWaAP
0.654partajný613 SGWaAP
0.660ideologický19546 SGWaAP
0.662politický357480 SGWaAP
0.666politikárčenie3733 SGWaAP
0.671mocenský18956 SGWaAP
0.675zákulisný_ťah741 SGWaAP
0.675veľkokapitál675 SGWaAP
0.679vnútrostranícky2198 SGWaAP
0.679populistický6530 SGWaAP
0.685klientelizmus13422 SGWaAP