Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literatúra437732 SGWaAP
0.406spisba5080 SGWaAP
0.421beletria14875 SGWaAP
0.455Literatúra3610 SGWaAP
0.488prekladová3869 SGWaAP
0.491poézia145669 SGWaAP
0.501literárna122170 SGWaAP
0.510esejistika949 SGWaAP
0.527cudzojazyčná3487 SGWaAP
0.535jazykoveda8662 SGWaAP
0.538memoárová1457 SGWaAP
0.540čítanka6299 SGWaAP
0.540náučná_literatúra2381 SGWaAP
0.543lektúra1381 SGWaAP
0.547bibliografia11447 SGWaAP
0.550dramatika3438 SGWaAP
0.554umenoveda629 SGWaAP
0.554encyklopédia30528 SGWaAP
0.558antológia12061 SGWaAP
0.558próza93263 SGWaAP
0.564literárnovedná2347 SGWaAP
0.565literárny115752 SGWaAP
0.568filológia2807 SGWaAP
0.569učebnica108680 SGWaAP