Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literát11657 SGWaAP
0.210spisovateľ245744 SGWaAP
0.239básnik142179 SGWaAP
0.261prozaik19895 SGWaAP
0.299literárny_kritik6916 SGWaAP
0.324poeta1934 SGWaAP
0.346esejista4706 SGWaAP
0.360románopisec3151 SGWaAP
0.395poet3360 SGWaAP
0.396intelektuál31790 SGWaAP
0.398dramatik24008 SGWaAP
0.406vzdelanec9624 SGWaAP
0.410dejateľ6570 SGWaAP
0.419národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.421publicista37739 SGWaAP
0.438výtvarník61725 SGWaAP
0.444jazykovedec12097 SGWaAP
0.445národovec10698 SGWaAP
0.445divadelník16814 SGWaAP
0.446satirik1888 SGWaAP
0.453buditeľ1805 SGWaAP
0.456filológ2149 SGWaAP
0.472etnograf3785 SGWaAP
0.472výtvarný_umelec7070 SGWaAP
0.472historik117571 SGWaAP