Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literárny_kritik6916 SGWaAP
0.204prozaik19895 SGWaAP
0.214esejista4706 SGWaAP
0.253spisovateľ245744 SGWaAP
0.299literát11657 SGWaAP
0.305publicista37739 SGWaAP
0.316básnik142179 SGWaAP
0.377románopisec3151 SGWaAP
0.400estetik1930 SGWaAP
0.410dramatik24008 SGWaAP
0.413teatrológ1286 SGWaAP
0.424aforista696 SGWaAP
0.439jazykovedec12097 SGWaAP
0.444Valér_Mikula890 SGWaAP
0.446satirik1888 SGWaAP
0.452Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.459teoretik21944 SGWaAP
0.472muzikológ2140 SGWaAP
0.476filológ2149 SGWaAP
0.483umenovedec516 SGWaAP
0.487slovakista1635 SGWaAP
0.487historik117571 SGWaAP
0.487literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.489univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.493prekladateľ51374 SGWaAP
0.493poet3360 SGWaAP
0.499bibliograf875 SGWaAP
0.502kulturológ681 SGWaAP
0.503literárny115752 SGWaAP
0.504germanista688 SGWaAP
0.511poetka11471 SGWaAP
0.512Buzássy2179 SGWaAP
0.512katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.515sociológ20622 SGWaAP
0.515lingvista3957 SGWaAP
0.515poeta1934 SGWaAP
0.520kunsthistorik2053 SGWaAP
0.520Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.521humorista8586 SGWaAP
0.521teológ30012 SGWaAP
0.523filozof66898 SGWaAP
0.529žurnalista17446 SGWaAP
0.531prozaička3091 SGWaAP
0.532vysokoškolský_pedagóg9826 SGWaAP