Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literárny_kritik6916 SGWaAP
0.204prozaik19895 SGWaAP
0.214esejista4706 SGWaAP
0.253spisovateľ245744 SGWaAP
0.299literát11657 SGWaAP
0.305publicista37739 SGWaAP
0.316básnik142179 SGWaAP
0.377románopisec3151 SGWaAP
0.400estetik1930 SGWaAP
0.410dramatik24008 SGWaAP
0.413teatrológ1286 SGWaAP
0.424aforista696 SGWaAP
0.439jazykovedec12097 SGWaAP
0.444Valér_Mikula890 SGWaAP
0.446satirik1888 SGWaAP
0.452Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.459teoretik21944 SGWaAP
0.472muzikológ2140 SGWaAP
0.476filológ2149 SGWaAP
0.483umenovedec516 SGWaAP
0.487slovakista1635 SGWaAP
0.487historik117571 SGWaAP
0.487literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.489univerzitný_profesor6416 SGWaAP