Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literárnosť676 SGWaAP
0.421umeleckosť863 SGWaAP
0.427subjektívnosť1374 SGWaAP
0.454metaforickosť488 SGWaAP
0.456fragmentárnosť616 SGWaAP
0.456doslovnosť541 SGWaAP
0.458dokumentárnosť526 SGWaAP
0.462poetickosť1086 SGWaAP
0.474viacvýznamovosť413 SGWaAP
0.478zážitkovosť784 SGWaAP
0.490lyrickosť717 SGWaAP
0.490ambivalentnosť741 SGWaAP
0.494poetika20638 SGWaAP
0.494divadelnosť563 SGWaAP
0.495hovorovosť636 SGWaAP
0.497znakovosť441 SGWaAP
0.498expresívnosť1606 SGWaAP