Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literárne_informačné2707 SGWaAP
0.322LIC2076 SGWaAP
0.348Literárny_informačné1069 SGWaAP
0.408národné_osvetové2940 SGWaAP
0.489vydavateľstvo_Kalligram1112 SGWaAP
0.490Kalligram4041 SGWaAP
0.507Vydavateľstvo_Matica1395 SGWaAP
0.518vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.559Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.561Perfektum1420 SGWaAP
0.565vydavateľské2456 SGWaAP
0.567Národný_osvetové3613 SGWaAP
0.582Knižný4482 SGWaAP
0.582Adam_Bžoch579 SGWaAP
0.588ústav_etnológia1943 SGWaAP
0.591Koloman_Kertész1742 SGWaAP
0.592edične549 SGWaAP