Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literárne43083 SGWaAP
0.396beletristické638 SGWaAP
0.406knižné7614 SGWaAP
0.408literárnovedné743 SGWaAP
0.415literárna122170 SGWaAP
0.431literárny115752 SGWaAP
0.433publicistické950 SGWaAP
0.442slovesné1781 SGWaAP
0.447divadelné24060 SGWaAP
0.453básnické7645 SGWaAP
0.465prozaické_dielo2273 SGWaAP
0.467výtvarné32731 SGWaAP
0.468literárnohistorické615 SGWaAP
0.470poetické5640 SGWaAP
0.486spisovateľské1893 SGWaAP
0.487hudobné67704 SGWaAP
0.488rozprávačské1436 SGWaAP
0.490literárne6634 SGWaAP
0.500románové1058 SGWaAP
0.504filmové41629 SGWaAP
0.509umelecké47661 SGWaAP
0.510biografické672 SGWaAP
0.512poézia145669 SGWaAP
0.515čitateľské2861 SGWaAP
0.518jazykovedné1463 SGWaAP