Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.249literárna_kritička619 SGWaAP
0.288prozaička3091 SGWaAP
0.305teatrologička683 SGWaAP
0.305esejistka496 SGWaAP
0.333poetka11471 SGWaAP
0.337publicistka4108 SGWaAP
0.349Etela_Farkašová1764 SGWaAP
0.369prekladateľka9607 SGWaAP
0.388filozofka1959 SGWaAP
0.394teoretička2213 SGWaAP
0.409zostavovateľka1496 SGWaAP
0.411jazykovedkyňa592 SGWaAP
0.428spisovateľka46533 SGWaAP
0.432muzikologička522 SGWaAP
0.444Jana_Cvikový619 SGWaAP
0.445historička7651 SGWaAP
0.447dramatička1583 SGWaAP
0.451Igor_Hochel862 SGWaAP
0.453literátka440 SGWaAP
0.460Valér_Mikula890 SGWaAP
0.462vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP