Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000listnatý_les3210 SGWaAP
0.117ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.246bukový_les2421 SGWaAP
0.308listnatý4221 SGWaAP
0.325krovinatá623 SGWaAP
0.334smrekový_les2384 SGWaAP
0.363lesnatý1216 SGWaAP
0.397ihličnatý3522 SGWaAP
0.408lesnatá1427 SGWaAP
0.421lesostep1241 SGWaAP
0.427podrast2698 SGWaAP
0.433borovicový_les4826 SGWaAP
0.438listnáč2025 SGWaAP
0.440lužný_les7933 SGWaAP
0.441listnatý_strom4109 SGWaAP
0.442lúčny2991 SGWaAP
0.449jelšina900 SGWaAP
0.459nížina20060 SGWaAP
0.461subtropický1257 SGWaAP
0.464les559809 SGWaAP