Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000listnatý4221 SGWaAP
0.152ihličnatý3522 SGWaAP
0.241listnatý_strom4109 SGWaAP
0.279listnáč2025 SGWaAP
0.308listnatý_les3210 SGWaAP
0.313ihličnatý_strom4270 SGWaAP
0.329listnatá2101 SGWaAP
0.330ihličnatá_drevina1770 SGWaAP
0.334ihličnan8947 SGWaAP
0.341listnatá_drevina1848 SGWaAP
0.367ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.370opadavý2022 SGWaAP
0.398podrast2698 SGWaAP
0.410ihličnatá2331 SGWaAP
0.417drevina61749 SGWaAP
0.427krík63850 SGWaAP
0.431vždyzelený2979 SGWaAP
0.441listnaté999 SGWaAP
0.447smrekovec3443 SGWaAP
0.450porast64340 SGWaAP
0.460smrekovec_opadavý728 SGWaAP
0.462hrab4583 SGWaAP
0.465krovina8651 SGWaAP