Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.037Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.334euroústava3681 SGWaAP
0.438ratifikácia12980 SGWaAP
0.490asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.515fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.518Charta_základné1526 SGWaAP
0.527ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.537írske_referendum795 SGWaAP
0.543trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.569parlament672562 SGWaAP
0.570európska_únia334148 SGWaAP
0.579euroval33292 SGWaAP
0.584864854 SGWaAP
0.586ratifikovať9631 SGWaAP
0.590Európsky_únia100539 SGWaAP
0.597referendum158738 SGWaAP
0.598azylová_politika2113 SGWaAP
0.599dočasný_euroval1498 SGWaAP
0.607Parlament6689 SGWaAP
0.610prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.611legislatívny50108 SGWaAP
0.613Lisabonský2392 SGWaAP
0.613istanbulský_dohovor2055 SGWaAP
0.618europarlament11729 SGWaAP
0.618brexit20082 SGWaAP
0.621pakt_stabilita3430 SGWaAP
0.624stabilizačný_mechanizmus2149 SGWaAP
0.624všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.625ústavný63263 SGWaAP
0.630kohézna_politika2734 SGWaAP
0.634Istanbulský_dohovor1481 SGWaAP
0.635pakt19044 SGWaAP
0.637lisabonská_stratégia2623 SGWaAP
0.637Asociačný588 SGWaAP
0.641kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.641Pakt_stabilita2483 SGWaAP