Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.037Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.334euroústava3681 SGWaAP
0.438ratifikácia12980 SGWaAP
0.490asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.515fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.518Charta_základné1526 SGWaAP
0.527ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.537írske_referendum795 SGWaAP
0.543trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.569parlament672562 SGWaAP
0.570európska_únia334148 SGWaAP
0.579euroval33292 SGWaAP
0.584864854 SGWaAP
0.586ratifikovať9631 SGWaAP
0.590Európsky_únia100539 SGWaAP
0.597referendum158738 SGWaAP
0.598azylová_politika2113 SGWaAP
0.599dočasný_euroval1498 SGWaAP