Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lisabonská_stratégia2623 SGWaAP
0.262Lisabonský2392 SGWaAP
0.461kohézna_politika2734 SGWaAP
0.516miléniový_rozvojový916 SGWaAP
0.529znalostná_ekonomika3973 SGWaAP
0.532štrukturálna_reforma6449 SGWaAP
0.546fiškálna_konsolidácia2381 SGWaAP
0.547územná_súdržnosť1325 SGWaAP
0.573udržateľný_rozvoj12509 SGWaAP
0.574trvalo_udržateľný22802 SGWaAP
0.575pakt_stabilita3430 SGWaAP
0.578Spoločný_poľnohospodárska1648 SGWaAP
0.583Pakt_stabilita2483 SGWaAP
0.588obehové_hospodárstvo1894 SGWaAP
0.593rodová_rovnosť19417 SGWaAP
0.600strategický_referenčný2003 SGWaAP