Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000liptovský27458 SGWaAP
0.283Liptovský17468 SGWaAP
0.395Liptov88480 SGWaAP
0.399Lúčky11928 SGWaAP
0.402oravský19985 SGWaAP
0.417liptovská23546 SGWaAP
0.421liptovský_Trnovec2367 SGWaAP
0.423Jánsky_dolina1129 SGWaAP
0.425partizánska_Ľupča1528 SGWaAP
0.433Bešeňová15631 SGWaAP
0.438liptovská_Osada1736 SGWaAP
0.440Závažný_Poruba3883 SGWaAP
0.444Zuberec15445 SGWaAP
0.444turčiansky10143 SGWaAP
0.457Partizánsky_Ľupča1432 SGWaAP
0.458Likavka8869 SGWaAP
0.463liptovská_Teplá1159 SGWaAP