Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.334považské_múzeum4187 SGWaAP
0.456národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.458banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.463vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.485vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.487ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.495Národopisný1704 SGWaAP
0.496Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.497oravské6560 SGWaAP
0.498Múzeum36161 SGWaAP
0.506osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.506východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.511múzeum440457 SGWaAP
0.515Oravský16805 SGWaAP
0.522Záhorský_múzeum1734 SGWaAP
0.523turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.533západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.537Múzeum_SNP2671 SGWaAP
0.538SNM16931 SGWaAP
0.539Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.548Svätý_anton2085 SGWaAP