Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liptovské5187 SGWaAP
0.361oravské6560 SGWaAP
0.373Liptovský17468 SGWaAP
0.450podtatranské2959 SGWaAP
0.461turčianske3065 SGWaAP
0.465liptovská23546 SGWaAP
0.475liptovský27458 SGWaAP
0.483Oravský16805 SGWaAP
0.487Liptov88480 SGWaAP
0.512kysucké8704 SGWaAP
0.515šarišské2813 SGWaAP
0.521stredoslovenské4066 SGWaAP
0.532Turiec50969 SGWaAP
0.535liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.536podpolianske1049 SGWaAP
0.536Likavka8869 SGWaAP
0.542Zuberec15445 SGWaAP
0.547liptovský_hrádok13793 SGWaAP
0.559liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.561Hybe7878 SGWaAP
0.562novohradské758 SGWaAP