Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liptovská23546 SGWaAP
0.206Liptovský17468 SGWaAP
0.243oravská22415 SGWaAP
0.357turčianska15979 SGWaAP
0.372Oravský16805 SGWaAP
0.396podtatranská9030 SGWaAP
0.417liptovský27458 SGWaAP
0.422Liptov88480 SGWaAP
0.431kysucká22127 SGWaAP
0.461Turčiansky11073 SGWaAP
0.465liptovské5187 SGWaAP
0.468tatranská31640 SGWaAP
0.476Zuberec15445 SGWaAP
0.489gemerská5797 SGWaAP
0.496Biely_Potok1400 SGWaAP
0.500oravský19985 SGWaAP
0.500štiavnická3106 SGWaAP
0.501liptovská_Osada1736 SGWaAP