Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lingvistické1174 SGWaAP
0.365jazykové20516 SGWaAP
0.388metodologické1251 SGWaAP
0.429terminologické1194 SGWaAP
0.451jazykovedné1463 SGWaAP
0.453lexikálne929 SGWaAP
0.470gramatické3244 SGWaAP
0.471sociologické2225 SGWaAP
0.484syntaktické669 SGWaAP
0.484literárnovedné743 SGWaAP
0.498sémantické1948 SGWaAP
0.499didaktické1701 SGWaAP
0.499fonetické535 SGWaAP
0.516filozofické10273 SGWaAP
0.518pojmové1317 SGWaAP
0.523politologické715 SGWaAP
0.526lingvistický2822 SGWaAP
0.540interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.540lingvistická3569 SGWaAP
0.543obsahové4006 SGWaAP
0.544etnografické787 SGWaAP
0.550teoretické13914 SGWaAP
0.553etnologické586 SGWaAP
0.554prekladateľské1395 SGWaAP
0.555lexikografické746 SGWaAP