Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lingvista3957 SGWaAP
0.262jazykovedec12097 SGWaAP
0.325filológ2149 SGWaAP
0.431historik117571 SGWaAP
0.439teoretik21944 SGWaAP
0.441orientalista946 SGWaAP
0.448prekladateľ51374 SGWaAP
0.454antropológ5235 SGWaAP
0.468matematik19022 SGWaAP
0.474slovakista1635 SGWaAP
0.476bádateľ22622 SGWaAP
0.480filozof66898 SGWaAP
0.483germanista688 SGWaAP
0.486sociológ20622 SGWaAP
0.488lexikograf440 SGWaAP
0.491etnológ3267 SGWaAP
0.495teológ30012 SGWaAP
0.507vzdelanec9624 SGWaAP
0.515literárny_kritik6916 SGWaAP
0.518lingvistika6100 SGWaAP
0.521slavista2900 SGWaAP
0.525sinológ492 SGWaAP
0.528biblista2996 SGWaAP
0.529muzikológ2140 SGWaAP