Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lignit1165 SGWaAP
0.251hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.459bauxit1089 SGWaAP
0.466uhlie59027 SGWaAP
0.470železná_ruda6792 SGWaAP
0.481ruda20425 SGWaAP
0.497uhoľný4440 SGWaAP
0.500hnedouhoľná832 SGWaAP
0.510uhoľná2632 SGWaAP
0.515uhoľné977 SGWaAP
0.520uránová_ruda1043 SGWaAP
0.533zemný_plyn58962 SGWaAP
0.544sloj1391 SGWaAP
0.545rudný923 SGWaAP
0.552vápenec16824 SGWaAP
0.560medená_ruda1168 SGWaAP
0.565štrkopiesok2905 SGWaAP
0.569nerastná_surovina7640 SGWaAP
0.569bentonit1724 SGWaAP
0.571siderit1164 SGWaAP
0.571surovinová_základňa811 SGWaAP
0.573magnezit2758 SGWaAP
0.574jadrové_palivo4036 SGWaAP