Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lichtenštajnská455 SGWaAP
0.604luxemburská2718 SGWaAP
0.632švajčiarska37141 SGWaAP
0.653cyperská10400 SGWaAP
0.682rakúska84050 SGWaAP
0.706maltská2373 SGWaAP
0.712holandská32786 SGWaAP
0.721Rakúsky11209 SGWaAP
0.740belgická20288 SGWaAP
0.741panamská1054 SGWaAP
0.742salzburská726 SGWaAP
0.742dolnorakúska892 SGWaAP
0.743slovinská11332 SGWaAP
0.745bonnská492 SGWaAP