Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberalizmus19638 SGWaAP
0.219konzervativizmus7677 SGWaAP
0.297marxizmus13099 SGWaAP
0.300relativizmus5097 SGWaAP
0.308etatizmus1393 SGWaAP
0.313fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.315sekularizmus3288 SGWaAP
0.318liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.320anarchizmus1903 SGWaAP
0.321totalitarizmus2624 SGWaAP
0.330kapitalizmus65672 SGWaAP
0.357nacionalizmus26046 SGWaAP
0.365katolicizmus10809 SGWaAP
0.380marxista5377 SGWaAP
0.381nihilizmus3239 SGWaAP
0.383utilitarizmus1208 SGWaAP
0.384individualizmus8799 SGWaAP
0.386materializmus9225 SGWaAP
0.390morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.391racionalizmus3906 SGWaAP
0.393ideológia68602 SGWaAP