Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.278labourista6083 SGWaAP
0.302konzervatívec23652 SGWaAP
0.385centrista742 SGWaAP
0.391demokrat45238 SGWaAP
0.403Labouristický774 SGWaAP
0.404ľudovec8621 SGWaAP
0.411sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.414liberál38834 SGWaAP
0.420labouristický976 SGWaAP
0.423labouristická2422 SGWaAP
0.430republikán22497 SGWaAP
0.432reformista1718 SGWaAP
0.458socialista39758 SGWaAP
0.459kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.473centristická1279 SGWaAP
0.483Republikán615 SGWaAP
0.486centristický632 SGWaAP
0.487euroskeptická1801 SGWaAP