Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálny25259 SGWaAP
0.319ľavicový24638 SGWaAP
0.333liberálne3338 SGWaAP
0.334liberál38834 SGWaAP
0.351pravicový23170 SGWaAP
0.370ľavičiarsky645 SGWaAP
0.397liberálna27803 SGWaAP
0.400ľavičiar11215 SGWaAP
0.402liberalizmus19638 SGWaAP
0.410konzervatívec23652 SGWaAP
0.430pravičiar7057 SGWaAP
0.435marxistický3814 SGWaAP
0.436sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.438klerikálny635 SGWaAP
0.440konzervativizmus7677 SGWaAP
0.440liberálne6296 SGWaAP
0.445ateistický4237 SGWaAP
0.450sekulárny6815 SGWaAP
0.453fundamentalistický1751 SGWaAP