Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálnosť666 SGWaAP
0.546úzkoprsosť543 SGWaAP
0.558bigotnosť752 SGWaAP
0.572zásadovosť1839 SGWaAP
0.575slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.584dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.584ústupčivosť709 SGWaAP
0.587principiálnosť950 SGWaAP
0.589konzervatívnosť1515 SGWaAP
0.599liberálny25259 SGWaAP
0.602tolerantnosť2525 SGWaAP
0.602demokratickosť1178 SGWaAP
0.604autoritatívnosť574 SGWaAP
0.605pokrokovosť601 SGWaAP
0.606liberálna27803 SGWaAP
0.608autoritárstvo1271 SGWaAP
0.611pragmatickosť490 SGWaAP
0.611servilnosť1743 SGWaAP
0.619amorálnosť1417 SGWaAP
0.620povoľnosť554 SGWaAP
0.622neokrôchanosť507 SGWaAP
0.623spiatočníctvo648 SGWaAP
0.623svojvoľnosť735 SGWaAP