Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálnodemokratická843 SGWaAP
0.457sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.467centristická1279 SGWaAP
0.476Sociálnodemokratický1127 SGWaAP
0.507stredopravicová579 SGWaAP
0.518liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.532stredoľavá1337 SGWaAP
0.533ultranacionalistická551 SGWaAP
0.539Ľavica515 SGWaAP
0.541opozičná55270 SGWaAP
0.543Labouristický774 SGWaAP
0.546Maďarský_socialistická1521 SGWaAP
0.547Socialistický2718 SGWaAP
0.548demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.549kresťanskodemokratická2545 SGWaAP
0.552národnodemokratická414 SGWaAP
0.555euroskeptická1801 SGWaAP