Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálne6296 SGWaAP
0.283ľavicové5710 SGWaAP
0.333pravicové4594 SGWaAP
0.385sekulárne1752 SGWaAP
0.394konzervatívne8162 SGWaAP
0.396liberálne3338 SGWaAP
0.425liberálna27803 SGWaAP
0.440liberálny25259 SGWaAP
0.457ideologické6710 SGWaAP
0.457buržoázne1014 SGWaAP
0.474sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.476nacionalistické2398 SGWaAP
0.482demokratické26181 SGWaAP
0.496totalitné2380 SGWaAP
0.511ateistické1233 SGWaAP
0.513opozičné5197 SGWaAP
0.514marxistické1330 SGWaAP
0.517liberalizmus19638 SGWaAP
0.535ľavicovo2169 SGWaAP
0.537liberál38834 SGWaAP
0.537kresťanské38118 SGWaAP
0.537politické122191 SGWaAP
0.537ortodoxné1539 SGWaAP
0.552fundamentalistické487 SGWaAP
0.554extrémistické1634 SGWaAP
0.556dogmatické1377 SGWaAP
0.557nacionálne837 SGWaAP
0.557anarchistické633 SGWaAP
0.557feministické1359 SGWaAP
0.561katolícke21666 SGWaAP
0.561humanistické2443 SGWaAP
0.563reformné2778 SGWaAP
0.564svetonázorové679 SGWaAP
0.567autoritárske495 SGWaAP
0.572pravicovo2617 SGWaAP
0.572stranícke6283 SGWaAP
0.573vplyvné2911 SGWaAP
0.573liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.575názorové1469 SGWaAP
0.575angažované1363 SGWaAP
0.577komunistické8142 SGWaAP
0.577republikánske1007 SGWaAP
0.577konzervativizmus7677 SGWaAP