Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálne6296 SGWaAP
0.283ľavicové5710 SGWaAP
0.333pravicové4594 SGWaAP
0.385sekulárne1752 SGWaAP
0.394konzervatívne8162 SGWaAP
0.396liberálne3338 SGWaAP
0.425liberálna27803 SGWaAP
0.440liberálny25259 SGWaAP
0.457ideologické6710 SGWaAP
0.457buržoázne1014 SGWaAP
0.474sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.476nacionalistické2398 SGWaAP
0.482demokratické26181 SGWaAP
0.496totalitné2380 SGWaAP
0.511ateistické1233 SGWaAP
0.513opozičné5197 SGWaAP
0.514marxistické1330 SGWaAP
0.517liberalizmus19638 SGWaAP
0.535ľavicovo2169 SGWaAP
0.537liberál38834 SGWaAP
0.537kresťanské38118 SGWaAP
0.537politické122191 SGWaAP
0.537ortodoxné1539 SGWaAP