Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.318liberalizmus19638 SGWaAP
0.335demokracia263683 SGWaAP
0.421totalitarizmus2624 SGWaAP
0.423ideológia68602 SGWaAP
0.428demokratický64512 SGWaAP
0.437pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.438liberálna27803 SGWaAP
0.443pluralizmus5010 SGWaAP
0.446kapitalizmus65672 SGWaAP
0.453sekularizmus3288 SGWaAP
0.454autokracia1058 SGWaAP
0.465zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.470morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.476diktatúra24909 SGWaAP
0.476etatizmus1393 SGWaAP
0.484ľavica44499 SGWaAP
0.486demokratická111670 SGWaAP
0.486totalitná_ideológia1636 SGWaAP