Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberálna27803 SGWaAP
0.289ľavicová26769 SGWaAP
0.389pravicová39813 SGWaAP
0.397liberálny25259 SGWaAP
0.415sekulárna5098 SGWaAP
0.425liberálne6296 SGWaAP
0.425liberálne3338 SGWaAP
0.425liberál38834 SGWaAP
0.438liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.445liberalizmus19638 SGWaAP
0.446ľavica44499 SGWaAP
0.447nacionalistická10418 SGWaAP
0.456populistická6408 SGWaAP
0.459sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.463demokratická111670 SGWaAP
0.480xenofóbna1588 SGWaAP
0.492ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.492konzervatívec23652 SGWaAP
0.494ideológia68602 SGWaAP
0.494ľavičiarska483 SGWaAP
0.500ľavicovo2169 SGWaAP
0.502pravicovo2617 SGWaAP