Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000liberál38834 SGWaAP
0.216ľavičiar11215 SGWaAP
0.221konzervatívec23652 SGWaAP
0.247pravičiar7057 SGWaAP
0.313socialista39758 SGWaAP
0.322pravicový23170 SGWaAP
0.333demokrat45238 SGWaAP
0.334liberálny25259 SGWaAP
0.342ľavicový24638 SGWaAP
0.353kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.372sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.390marxista5377 SGWaAP
0.406nacionalista17726 SGWaAP
0.414liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.418ľavica44499 SGWaAP
0.425liberálna27803 SGWaAP
0.425reformista1718 SGWaAP
0.440populista9479 SGWaAP
0.440centrista742 SGWaAP
0.441liberalizmus19638 SGWaAP
0.458ľavicová26769 SGWaAP