Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000levický10858 SGWaAP
0.214Levický4011 SGWaAP
0.249novozámocký8477 SGWaAP
0.316topoľčiansky12082 SGWaAP
0.331prievidzský15522 SGWaAP
0.354komárňanský6018 SGWaAP
0.361žiarsky7735 SGWaAP
0.376lučenecký3535 SGWaAP
0.398šaliansky6405 SGWaAP
0.402michalovský14707 SGWaAP
0.404Levice130081 SGWaAP
0.412humenský13700 SGWaAP
0.415trebišovský5187 SGWaAP
0.416nitriansky93498 SGWaAP
0.420bánovský2782 SGWaAP
0.421rimavskosobotský4490 SGWaAP
0.429pezinský6912 SGWaAP
0.432seredský2755 SGWaAP
0.438lučenský1192 SGWaAP
0.439senecký6573 SGWaAP
0.439považskobystrický3488 SGWaAP
0.440galantský2935 SGWaAP
0.456dunajskostredský2792 SGWaAP
0.463púchovský5352 SGWaAP
0.465trenčiansky53404 SGWaAP