Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lesopark15659 SGWaAP
0.348Lesopark1288 SGWaAP
0.439park496593 SGWaAP
0.452Kamenný_mlyn991 SGWaAP
0.453lesík14300 SGWaAP
0.460lesopark_Brezina773 SGWaAP
0.480parčík9568 SGWaAP
0.481Železný_studnička1431 SGWaAP
0.488cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.499Chorvátsky_rameno1610 SGWaAP
0.507železná_studnička2876 SGWaAP
0.507železná_studienka2001 SGWaAP
0.508zámocký_park4726 SGWaAP
0.524Sad_Janko4243 SGWaAP
0.527Železný_studienka1130 SGWaAP
0.532aleja12293 SGWaAP
0.546Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.549lužný_les7933 SGWaAP
0.554oddychová_zóna13999 SGWaAP
0.557kačín899 SGWaAP
0.558parková4495 SGWaAP
0.560cyklotrasa55696 SGWaAP
0.560areál374003 SGWaAP
0.561hájik5091 SGWaAP