Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lesnatá1427 SGWaAP
0.323hornatá5659 SGWaAP
0.358lesnatý1216 SGWaAP
0.398ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.408listnatý_les3210 SGWaAP
0.408nížina20060 SGWaAP
0.411nížinatá494 SGWaAP
0.421močaristá1455 SGWaAP
0.434predhorie3018 SGWaAP
0.451nížinná2284 SGWaAP
0.455krovinatá623 SGWaAP
0.467lesnaté577 SGWaAP
0.474náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.477bukový_les2421 SGWaAP
0.478polopúšť1310 SGWaAP
0.480pahorkatina8841 SGWaAP
0.483rovinatá4561 SGWaAP
0.490vysočina4252 SGWaAP
0.492vrchovina7363 SGWaAP
0.497náhorná_planina756 SGWaAP
0.501skalnatá7494 SGWaAP
0.501severozápadná10658 SGWaAP