Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lesníctvo13192 SGWaAP
0.211lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.327poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.381drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.419drevárstvo1109 SGWaAP
0.431drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.451potravinárstvo14882 SGWaAP
0.453lesnícka17601 SGWaAP
0.465ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.486vodné_hospodárstvo10358 SGWaAP
0.496lesnícky8089 SGWaAP
0.497včelárstvo7725 SGWaAP
0.521stavebníctvo59575 SGWaAP
0.527hutníctvo6626 SGWaAP
0.532pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.534vodohospodárstvo979 SGWaAP
0.534poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.540lesnícke4443 SGWaAP
0.541baníctvo16576 SGWaAP
0.542zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.549poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.553environmentalistika3785 SGWaAP
0.555poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.555farmárstvo732 SGWaAP